Over de kunstenaar / About the artist


Biografie

Anske de Boer Franeker 1948

Na een opleiding aan de Steenhouwer-school in Utrecht, landelijk gewerkt als restauratie beeldhouwer. Vanaf 2010 actief als kunstschilder. Na een korte figuratieve periode is er een ontwikkeling ontstaan in een meer abstracte richting. Thema’s zijn landschappen en macroverbeeldingen van oppervlakken die lijken op gewone landschappen, en waarin tijd en weersinvloeden sporen nalaten.

Werkwijze

Bij de acrylschilderijen werk ik met meerdere lagen over elkaar en soms meng ik de verf met vulmiddelen, waardoor er structuur, diepte en spanning ontstaat. In de olieverfschilderijen is een donkere onderschildering de basis waarna er een opzet van de afbeelding plaatsvind, vandaar uit worden er steeds lagen en laagjes toegevoegd zodat er een structuur ontstaat die organisch aandoet.

 


About the artist

After my vocational training at the School for Stonemasons at Utrecht, I worked as a restorer of monuments and sculptures. From 2010 onwards I have been active as an artist. After a short figurative period, I developed into a more abstract direction. My themes are landscapes and macro representations of surfaces that resemble common landscapes in which exposure to time and the elements leave their traces behind.

Working method

When working with acryl I paint several layers on top of each other and I sometimes add filling elements to the paint, creating texture, depth and tension. In the oil paintings the basic underpainting is dark after which a first design of the image is done. From there layer after layer is added until a structure appears that gives rise to an organic appearance.